Centrum Medyczne Glob39

DIABETOLOGIA

Diabetolog to lekarz, który zajmuje się leczeniem cukrzycy i jej powikłań. Cukrzyca jest obecnie jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. Jako choroba przewlekła i nieuleczalna cukrzyca wymaga długiego leczenia w ścisłej współpracy z lekarzem diabetologiem. Odpowiednia terapia pomaga spowolnić chorobę, uniknąć jej groźnych konsekwencji, a także poprawić komfort życia chorego.

Diabetologia to nazwa specjalizacji medycznej zajmującej się leczeniem różnych typów cukrzycy i ich powikłań. Wywodzi się z łacińskiego słowa: diabetes, a to z kolei pochodzi od greckiego: διαβήτης. Grecki czasownik: διαβαίνειν, diabaínein dosłownie oznaczał „przechodzenie przez” lub „spuszczanie”, a nawiązywał do jednego z głównych objawów cukrzycy, czyli nadmiernej produkcji moczu przez organizm. Stąd właśnie osoby chore na cukrzycę określane są jako diabetycy, a lekarze leczący cukrzycę jako diabetolodzy.

Specjaliści

Dr n. med. Magdalena Kujawska – Łuczak
Diabetolog

Pani Doktor przyjmuje tylko osoby dorosłe. Diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych. Dyplom lekarski, doktorat uzyskała w Akademii Medycznej w Poznaniu; obecnie Uniwersytet Medyczny. Wykładowca UMP, pracownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń...

Dowiedz się więcej

Zarezerwuj spotkanie

Zadzwoń 723 900 200