Centrum Medyczne Glob39

Logopeda, neurologopeda

Mgr Dorota Domagalska-Niedosik

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki.

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologopedii. Jest także absolwentką studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu.  W ostatnim czasie ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

Pracowała jako neurologopeda z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością sprzężoną (ruchową i intelektualną od umiarkowanej do głębokiej) w Ośrodku Rehabilitacyjno– Edukacyjno – Wychowawczym.

Obecnie pracuje w przedszkolu. Oprócz pracy nad korygowaniem wad wymowy i samoistnym opóźnionym rozwojem mowy prowadzi zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych. Jest także terapeutą SI.

Była nauczycielem współorganizującym kształcenie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pełni funkcję pedagoga w przedszkolu.

Ma doświadczenie w pracy nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, szczególnie po udarach oraz chcącymi poprawić swoją wymowę.

Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, dotyczących m.in. zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Tematem jej zainteresowań jest rola żywienia i dietoterapia w zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz szeroko pojęta profilaktyka logopedyczna, szczególnie zagrożenie dysleksją rozwojową.

Zarezerwuj spotkanie

Zadzwoń 723 900 200