Centrum Medyczne Glob39

LOGOPEDIA, NEUROLOGOPEDIA,

Logopedia to nauka zajmująca się etiologią i patogenezą zaburzeń mowy, ich rozpoznawaniem, zapobieganiem oraz usuwaniem. Interesuje się wychowaniem pod względem mowy, czuwaniem nad jej prawidłowym rozwojem i doskonaleniem oraz nauką mowy w przypadku jej braku lub utraty. Neurologopedia to specjalizacja logopedii, której tematem zainteresowań jest diagnoza i terapia różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych.

Do najczęstszych zadań logopedy należą:

  • diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,

  • diagnoza i terapia dzieci z dysleksją rozwojową oraz wczesne rozpoznawanie ryzyka wystąpienia dysleksji,

  • diagnoza i terapia wad wymowy dzieci i dorosłych,

  • zaburzenia połykania,

  • diagnoza i terapia mowy dzieci i dorosłych z dyzartrią,
  • diagnoza i terapia dzieci z niepłynnością mówienia,

  • terapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu,

  • diagnoza i terapia afazji dzieci i dorosłych,

  • terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Bardzo ważnym zadaniem logopedy w naszej placówce jest także profilaktyka logopedyczna, która ma na celu nie tylko zapobieganie wadom wymowy czy opóźnionemu rozwojowi mowy, ale także wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ryzyka wystąpienia dysleksji, itp.

Specjaliści

Mgr Dorota Domagalska-Niedosik
Logopeda, neurologopeda

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta zaburzeń ze spektrum autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz studia podyplomowe z zakresu...

Dowiedz się więcej

Zarezerwuj spotkanie

Zadzwoń 723 900 200